ÚVOD
KONTAKT
PROGRAM
TEXTY
ODKAZY
NSČU
Praha
Brno
Plzeň
Teplice
Liberec
IUCP
OŠS
Facebook Plzeň
Facebook OŠS
 

Texty

Zde budeme postupně doplňovat zajímavé texty našich členů a příznivců. Autoři zde mohou prezentovat své osobní názory a myšlenky, na něž mohou, vzhledem k velmi liberální povaze unitářství, jiní unitáři pohlížet odlišně. Nesmějí však porušovat přijaté unitářské principy.
Odpuštění a tolerance v procesu poznání
Věřícím i nevěřícím k inspiraci
Diskuse k Bibli
Etudy duchovního poznání I
Etudy duchovního poznání II
Co je to Láska?
Pojetí člověka v průběhu věků
Modlitba jako tvůrčí čin
ostrava.unitari.net