ÚVOD
KONTAKT
PROGRAM
TEXTY
ODKAZY
NSČU
Praha
Brno
Plzeň
Teplice
Liberec
IUCP
OŠS
Facebook Plzeň
Facebook OŠS
 

Principy NSČU

NSČU nemá žádná dogmata a rituály, žádné závazné vyznání víry ani svatou knihu nebo jednotící katechizmus. To, co všechny naše unitáře spojuje, jsou následující principy:

  1. SVOBODA SVĚDOMÍ A PŘESVĚDČENÍ
  2. TOLERANCE A POROZUMĚNÍ DRUHÝM

  3. POUŽÍVÁNÍ KRITICKÉHO ROZUMU I V NÁBOŽENSTVÍ
  4. HARMONICKÝ ROZVOJ OSOBNOSTI:

  5. SOUCÍTĚNÍ, ROVNOST A SPRAVEDLNOST V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
  6. RESPEKTOVÁNÍ HODNOTY A DŮSTOJNOSTI KAŽDÉHO ČLOVĚKA

  7. POMOC DRUHÝM A SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST
  8. ÚCTA K ŽIVOTU A PŘÍRODĚ

  9. DEMOKRATICKÝ ZPUSOB ROZHODOVÁNÍ

Ostrava 2014


ostrava.unitari.net