ÚVOD
KONTAKT
PROGRAM
TEXTY
ODKAZY
NSČU
Praha
Brno
Plzeň
Teplice
Liberec
IUCP
OŠS
Facebook Plzeň
Facebook OŠS
 

PROGRAM Valného shromáždění OUO 9. 3. 2018

 1. Zahájení – hudba, zapálení svíce
 2. Zpráva prezenční komise
 3. Volba pracovních komisí
 4. Schválení programu VS
 5. Zpráva předsedy MSS OUO br. Jaroslava Vlčka
 6. Zpráva duchovního br. Ing. Libora Mikše
 7. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka r. 2017 – ses. Dagmar Juchelková
 8. Návrh plánu práce – br. Jaroslav Grossmann
 9. Návrh rozpočtu na rok 2018 - ses. Dagmar Juchelková
 10. Diskuse
 11. Volba předsedy OUO
 12. Volba místopředsedy OUO
 13. Volba dalších členů MSS OUO
 14. Přestávka - občerstvení
 15. Návrh usnesení - diskuse k usnesení a schválení
 16. Ukončení - hudba, zhasnutí svíce.

Začátek v 17:30, předpokládané ukončení v 19:00.
Těšíme se na setkání s vámi.

MSS OUO


ostrava.unitari.net